Project Description

Wat doet FLSB

De fotoclub Lucky Shot werd in 2007 op initiatief van een aantal enthousiaste amateurfotografen opgericht met als doel fotografie als hobby onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

Wij zijn een kleine, actieve enthousiaste vereniging met als uitgangspunt om in clubverband samen fotografie te beoefenen en onderling informatie uit te wisselen met als doel om van elkaar te leren en betere foto’s te maken.

Alle leden wordt de ruimte geboden om op ieders eigen niveau en interesse met plezier en passie hun hobby te kunnen uitoefenen waarbij alle vormen van fotografie mogelijk zijn.

Op maandag, om de twee weken, is er een clubavond van 20.00 uur tot 22.00ur in het Dorpshuis te Abbenbroek met een gevarieerd programma. Tevens worden er regelmatig excursies en diverse andere activiteiten georganiseerd.

Contact:

Voor meer informatie of vragen kunt u een mail sturen naar de secretaris:  pgvlag@gmail.com