Project Description

Wie doet wat binnen FLSB?

 BESTUUR

 FUNCTIE

EMAIL

Kees Oerlemans
Grea Vlag
Hans Martens
Ko van Meggelen
Wibo Kisman
René Boswinkel 

voorzitter
secretaris
penningmeester
evenementencommissie
technische ondersteuning
webmaster 

kees.oerlemans@flsb.nl
grea.vlag@flsb.nl
hans.martens@flsb.nl
ko.vanmeggelen@flsb.nl
wibo.kisman@flsb.nl
rene.boswinkel@flsb.nl

EVENEMENTENCOMMISSIE (organisatie clubavonden en excursies)

Ko van Meggelen
Jacob van Herrewijnen
Johan Kramerfreher
Ger Verweij
René Boswinkel

voorzitter

ko.vanmeggelen@flsb.nl
jacob .herrewijnen@flsb.nl
johan.kramerfreher@flsb.nl
ger.verweij@flsb.nl
rene.boswinkel@flsb.nl

KWALITEITSCOMMISSIE (beoordeling foto’s voor site)

Jacob van Herrewijnen
René Boswinkel
Ko van Meggelen

 

jacob.herrewijnen@flsb.nl
rene.boswinkel@flsb.nl
ko.vanmeggelen@flsb.nl

WEBMASTER

René Boswinkel